Om oss

Cmart barnomsorg

C Företaget startade år 2002 med konceptet att anställa personer med en egen affärsidé. Denna grundidé byggde vi vidare på och 2008 anslöt sig en grupp dagbarnvårdare i Uppsala kommun, vilket blev starten för vårt unika koncept för dagbarnvårdare. Vår första förskola tog vi över 2009. Idag bedriver C Företaget åtta förskolor samt en öppen förskola i Uppsala län. Vi har även 80 dagbarnvårdare anställda runt om i landet. Vi har ett kompetent arbetslag med förskollärare, ekonomer, socionomer, beteendevetare och IT-tekniker. C Företaget arbetar med kvalité som fokus och genom vårt kooperativa förhållningssätt ser vi vinst som medel snarare än mål.

Under hösten 2018 började vi formulera en ide om att förädla vårt unika koncept ytterligare och startade C Resurs AB. Efter grundliga analyser av vår egen verksamhet ser vi många förbättringspotentialer och möjligheter även för övriga fristående förskolor i Sverige.

Vår vision är att erbjuda fristående förskolor allt som behövs för att driva och utveckla sin verksamhet. Visionen har lett till ett verksamhetskoncept i tre delar som administrerar och effektiviserar drift av, utveckling av och även start av fristående barnomsorgsverksamhet.

Inköpskoncept för produkter och tjänster kopplat till fristående förskolors behov!

Ett tjänstekoncept som innebär att all nödvändig administration outsourcas till C Resurs AB under konceptet CMART PARTNER.

I samarbete med C Resurs AB starta, forma och driva en lokal förskola där den lokala konceptpartnern erbjuds stor frihet och stort inflytande att under ansvar sköta den dagliga förskoleverksamheten.