Inrego

Medlemsfördelar

Marknadsledande aktör inom återanvändning och livscykelhantering av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela Europa att stärka sitt hållbarhetsarbete. Vi köper använd IT-utrustning från organisationer, dataraderar hårddiskar, testar och förbättrar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.

Förra året kunde vi återanvända 300 000 IT-produkter och tillsammans med våra kunder minska deras klimatavtryck med 4400 ton koldioxid. Det motsvarar energin för att värma upp nästan 17 600 lägenheter.

Företaget är certifierat genom kvalitet ISO9001, miljö ISO14001, arbetsmiljö OHSAS18001 samt informationssäkerhet ISO27001.

Medlemmar erhåller alltid minst 5% rabatt på aktuella webpriser (ex moms) samt 3 års garanti på samtliga produkter. Dessutom återkommande kampanjer specifikt för Cmart Support’s medlemmar.

Innan du kan handla!

För åtkomst till gällande ramavtals villkor måste anmälan vara korrekt ifylld och inskickad. Du hittar anmälningsformuläret under Menyalternativet “Medlemskap”. När allt är på plats kommer ett välkomstmeddelande med instruktioner att skickas till er och garantera full tillgång till Cmart Supports framförhandlade priser och villkor.