Precator

Medlemsfördelar

Precator Pedagogerna är det personliga bemanningsföretaget där engagemang, kvalitet och flexibilitet står i fokus. Vi hjälper enkelt och smart förskolor att bemanna och rekrytera med kompetent och engagerad personal. Precator Pedagogerna startade 2014 med fokus på att leverera kvalité till förskolor. Vår vikariepool består till största delen av förskollärarstudenter som snabbt sätter sig in i olika arbetssituationer, vilket skapar trygghet och arbetsglädje både för barn och personal. Idag hjälper vi förskolor i Uppsala och Stockholmsområdet med riktigt bra vikarier.

Medlemmar erhåller fasta avtalspriser på inhyrning av vikarier och rekrytering. Nöjd kund garanti i 4 månader på alla rekryteringar.

Innan du kan boka vikarier eller få rekryteringshjälp!

För åtkomst till gällande ramavtals villkor måste anmälan vara korrekt ifylld och inskickad. Du hittar anmälningsformuläret under Menyalternativet “Medlemskap”. När allt är på plats kommer ett välkomstmeddelande med instruktioner att skickas till er och garantera full tillgång till Cmart Supports framförhandlade priser och villkor.