Cmart Support

Ett inköpskoncept helt & hållet utformat för de behov av produkter & tjänster som fristående förskolor har.

INGEN KOSTNAD, INGA AVGIFTER, INGA FÖRPLIKTELSER

Vad är Cmart Support?

För att driva en förskola krävs välutbildad och engagerad personal med rätt förutsättningar för att skapa en väl fungerande och kvalitativ verksamhet. Utöver detta behövs även rätt produkter och tjänster som underlättar för personalen att skapa förutsättningar för att driva och utveckla verksamheten. På grund av tidsbrist är det svårt för personalen att hinna med att planera förskolans inköp av varor och tjänster, inköp sker många gånger utan kontroll av vare sig kvalitet eller om priset är rätt.

Därför lanserar vi CMART SUPPORT – Ett inköpskoncept helt & hållet utformat för de behov av produkter & tjänster som fristående förskolor har.

För närvarande har vi ramavtal med ett flertal väletablerade branschaktörer och fler relevanta leverantörer är på gång inom den närmaste framtiden. Allt under temat:

RÄTT PRODUKTER – RÄTT TJÄNSTER – RÄTT PRISER – RÄTT KVALITET

Utifrån vår analys har vi förhandlat med leverantörer som idag levererar varor och tjänster till förskolan, vi har fokuserat på varor och tjänster som är mest förkommande på förskolan

Målsättningen har varit att skapa avtal som ger förskolorna rätt produkter och tjänster till rätt pris och bra kvalitet,

  • Nettopriser på volymprodukter
  • Rabatter på ett stort antal produkter
  • Specialavtal på tjänster och specifika produkter
  • Regelbundna kampanjerbjudanden
På sikt avser vi även kunna erbjuda stöd i upphandlingar med lokala aktörer inom områden som mat, städ & yttre skötsel.

Beräkna vad du kan spara per år

Uträkningen baseras på 8 förskolors faktiska inköp under 1 år (totalt 400 barn). Avser inköp av förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, pedagogiskt material, Data/IT, inventarier och övriga löpande inköp. Kostnader för lokal, personal & mat ingår ej. Alla belopp inkl moms. Baserat på en genomsnittlig rabatt på 12,5%.

Information

Information

Leverantörer

Leverantörer